Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Kbdmaori.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của kbdmaori.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Kbdmaori.dll?

kbdmaori.dll - tệp dll được gọi là "Maori Keyboard Layout" là một phần của chương trình Microsoft® Windows® Operating System được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu kbdmaori.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

Kích thước tệp:5.50 KB

Tổng tệp MD5:EEE6A89344342127A60F23224C4B5D5E

SHA1 tệp sum:DECD3F9EF0F2DD2A2A9929B7E6DC2693D60EEA44

Kbdmaori.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

kbdmaori.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

kbdmaori.dll thiếu

lỗi kbdmaori.dll khi tải

lỗi kbdmaori.dll

không tìm thấy kbdmaori.dll

điểm nhập thủ tục kbdmaori.dll

không thể định vị kbdmaori.dll

vi phạm quyền truy cập kbdmaori.dll

Không thể tìm thấy kbdmaori.dll

Không thể đăng ký kbdmaori.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

KBDMAORI.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
6410.0.14393.07.5 kb
MD5
MD5624a9f81b1944e1cde9978e269864814
SHA1
SHA1326546209e2eeaac4aa0a40bc0067443e01c0c0f
3210.0.14393.07 kb
MD5
MD5738537c65571ba33b88116e7aac2fa8f
SHA1
SHA162c9b43ce5c490c6b6de1eb60d55972affde3eb4
6410.0.10586.07.5 kb
MD5
MD592058386842a7ba2f88915c428da9ebe
SHA1
SHA1f2020929f73ef343fe86ce0a5ca8ca32adc0b129
3210.0.10586.07 kb
MD5
MD5f95f8bce1f6b376644aaf8336970a150
SHA1
SHA1d4d8f5f4ea54611733319bdc7ec4bcc0e7d86ea0
326.3.9600.163846 kb
MD5
MD5a81e3b06370036a0fdb5e86ce6fb41ea
SHA1
SHA147a17366fc1902f31f982d35e30767970f9c7407
326.2.9200.163845.5 kb
MD5
MD53824f243f7a788aa0e7dd33b5ca90c6b
SHA1
SHA1b48bfb8d57be9aa2729b6b820d2c410d8554cea3
326.1.7601.175146 kb
MD5
MD53174aa5d2a5bcdf4db378fc0c24b08a9
SHA1
SHA185a1420788e41d3996bd776d679d553c58a7c901
326.0.6000.163866 kb
MD5
MD54e1627ca8a7770e8beb23005b4b27f1a
SHA1
SHA1073ddf6d6e8c65cfe990e5e652fa9a8160482275
646.0.6000.163866.5 kb
MD5
MD5d93d9d2f55456f87918a2733f1373a05
SHA1
SHA12bf7129543e4dfd400e122032b45e915c7dc7d71
325.1.2600.55125.5 kb
MD5
MD58bd9bcf0b11c37f2cb6bbe6f11ee1045
SHA1
SHA13466ab5e10f0a9ac1cf442352d8aa6df5857c00b
325.1.2600.21805.5 kb
MD5
MD52b186ff1ecd85d91b1c9cfeed263a424
SHA1
SHA1110861d1092f4d90dbf80f83737f8d2c433ff47f

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về kbdmaori.dll on WikiDll.com

Witcher 3: The Wild Hunt was giving me  .DLL is missing error. After downloading it from your website the problem was solved! Thank you.

Anonymous
Đọc thêm lời chứng thực