Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Kbdnepr.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của kbdnepr.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Kbdnepr.dll?

kbdnepr.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Nepali Keyboard Layout được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu kbdnepr.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.14393.0

Kích thước tệp:7.5 kb

Tổng tệp MD5:5cdf8c8b65d1859fe031e1f34c7e7610

SHA1 tệp sum:5e38ab990608a634307b1d2f9ebf5ca0ab026714

Kbdnepr.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

kbdnepr.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

kbdnepr.dll thiếu

lỗi kbdnepr.dll khi tải

lỗi kbdnepr.dll

không tìm thấy kbdnepr.dll

điểm nhập thủ tục kbdnepr.dll

không thể định vị kbdnepr.dll

vi phạm quyền truy cập kbdnepr.dll

Không thể tìm thấy kbdnepr.dll

Không thể đăng ký kbdnepr.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

KBDNEPR.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
6410.0.14393.08 kb
MD5
MD59cf0ad093d0acac00ab804c4dc0b6921
SHA1
SHA1b1663d94d45e6c8acd4e9a713777167fb6983026
6410.0.10586.08 kb
MD5
MD5340733ce68610f19490974f11c527c58
SHA1
SHA18ec01599e734de0d22c69525c70616ad91278a4e
3210.0.10586.07.5 kb
MD5
MD5a77c3513a93d97c79d5aedff85cfc6d4
SHA1
SHA155fa37655a7cae41ae3206799f8fc83426d01385
326.3.9600.163846.5 kb
MD5
MD5c215610223ddf9c98652ac760572e117
SHA1
SHA12c993899782c9ec0bf5805b165be4691c6902657
326.2.9200.163846 kb
MD5
MD572f74736977d51f0e52adf527588ec96
SHA1
SHA1695f413d09dd552f9a062c98d14f2e870b360f46
326.1.7601.175146.5 kb
MD5
MD5b566e8f3eb5953722e11d113285e0acb
SHA1
SHA1390a5274ec59b5fbc37f16d5daa7e17c79ce965a
326.0.6000.163866.5 kb
MD5
MD5ead221222c96e41ed359d6096e005a61
SHA1
SHA13aacfb2e99f5653be6df6d68584517a6decf799e
646.0.6000.163867 kb
MD5
MD5f92be64e865f9a2ac808bf069e6c31a8
SHA1
SHA19b7203a54fd440e8a5dde836e92eed8e46deaaae
325.1.2600.55126 kb
MD5
MD57b73f3776101afe14062a31bf3b2b9f5
SHA1
SHA1831b93d61b69dfcd419721d550638dadb42dafb9

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về kbdnepr.dll on WikiDll.com

Requested missing .dll file and after 3 hours received an email saying that my file can be downloaded now. That was super-fast ! Thx!

Andrea Schiffer, Germany
Đọc thêm lời chứng thực