Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Kbdsorst.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của kbdsorst.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Kbdsorst.dll?

kbdsorst.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Sorbian Standard (Legacy) Keyboard Layout được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu kbdsorst.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.14393.0

Kích thước tệp:7.5 kb

Tổng tệp MD5:2c63c8a3dacccf7577200f82cd9e7414

SHA1 tệp sum:a92ab8d604e4f4a63b881f20f889bf3352203ef7

Kbdsorst.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

kbdsorst.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

kbdsorst.dll thiếu

lỗi kbdsorst.dll khi tải

lỗi kbdsorst.dll

không tìm thấy kbdsorst.dll

điểm nhập thủ tục kbdsorst.dll

không thể định vị kbdsorst.dll

vi phạm quyền truy cập kbdsorst.dll

Không thể tìm thấy kbdsorst.dll

Không thể đăng ký kbdsorst.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

KBDSORST.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
6410.0.14393.08.5 kb
MD5
MD5f9cd08fb3a2919d2f6c50363d7c588cd
SHA1
SHA17b3f8a23d0b3655fb79078c0178eab6fcbd5e977
3210.0.10586.08 kb
MD5
MD5afa509cc8e4b10788b957e313a3bd609
SHA1
SHA1f06bc59f503d8b7ac4752edce401c50c5ce244e0
6410.0.10586.08.5 kb
MD5
MD5bdd739acc4581eaa99eb17d71f0a7a09
SHA1
SHA174e8ab5c4c8b88735c71a63be0207a794a88a87e
326.3.9600.163847 kb
MD5
MD541370a397c6f125e85f9aef0aaa9a6e0
SHA1
SHA10c9a6ca3634df46a3f2a01fa8d8bae3bffa5b0f1
326.2.9200.163847 kb
MD5
MD59e3f477a336b2a5a4dd8169ec154f40b
SHA1
SHA1b83e6ac29547e6fe5c53018b2448ca5bd637cf63
326.1.7600.163857 kb
MD5
MD524a731a5099458e799cba221ff3eba98
SHA1
SHA16737737f7f1aaac6c7f737c9d6a1396c8b0ecbd6
646.0.6000.163868 kb
MD5
MD5179d846256f772556c933e4f1449fce0
SHA1
SHA103c7eb5326bf2ef25b957ee95b451d0e69ba751b
326.0.6000.163867.5 kb
MD5
MD548fcd7dabed92e56254b416a64b000d5
SHA1
SHA1da48575e952001b6fcb9186a6bfab1c520abf539

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về kbdsorst.dll on WikiDll.com