Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Kbdyak.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của kbdyak.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Kbdyak.dll?

kbdyak.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Sakha Russia Keyboard Layout được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu kbdyak.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.14393.0

Kích thước tệp:7 kb

Tổng tệp MD5:0386448664cd045c4ed0f83b1c02f825

SHA1 tệp sum:88906a77986a00bcb823339e9c19f74f6960eda1

Kbdyak.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

kbdyak.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

kbdyak.dll thiếu

lỗi kbdyak.dll khi tải

lỗi kbdyak.dll

không tìm thấy kbdyak.dll

điểm nhập thủ tục kbdyak.dll

không thể định vị kbdyak.dll

vi phạm quyền truy cập kbdyak.dll

Không thể tìm thấy kbdyak.dll

Không thể đăng ký kbdyak.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

KBDYAK.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
6410.0.14393.07.5 kb
MD5
MD5fd996be34b89bc00bd566300c5e67029
SHA1
SHA111b193047b598cdc92dcfc69592a13ce9b3eeb88
6410.0.10586.07.5 kb
MD5
MD500a3fc70da1e4bc6e0e0fa8ddded538f
SHA1
SHA1618adfed1e60b901f31c04976352b708d0f0c0e6
3210.0.10586.07 kb
MD5
MD5ee746cd6c63e6107a928ea379e2c956b
SHA1
SHA19950b47da7e804c283089e7a584b9b15f531894b
326.3.9600.163846 kb
MD5
MD552f2eed802f795ecd4bd8eab2a31867b
SHA1
SHA18cd45c4360a793dd83ac944141bdcbeda1cac202
326.2.9200.163846 kb
MD5
MD5e72bf7b9f6e8a9b62cc25a7eb1ae80c4
SHA1
SHA1ca1a512310d50501cefde57b858526a5ce12ba74
326.1.7600.163856 kb
MD5
MD5591a3473d71841d0ec48441aacbda116
SHA1
SHA1060c7125391f732d4f1b32a746d4d9df123e71a8
646.0.6000.163867 kb
MD5
MD56cbae2ec40945b32710a9639f389668a
SHA1
SHA1ccfa8209a5bf3776cb3bae86809b837ec3178091
326.0.6000.163866.5 kb
MD5
MD5a228127a878ad576480b114f8605a9e1
SHA1
SHA16f13131425caaa4b763a32ffb50b01b7173d0cb5

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về kbdyak.dll on WikiDll.com