Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Kdu_v32m.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của kdu_v32m.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Kdu_v32m.dll?

kdu_v32m.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình kdu_v32 Kakadu core DLL được phát triển bởi The University of New South Wales.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu kdu_v32m.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:3.2.0.1

Kích thước tệp:0.28 MB

Tổng tệp MD5:6bc9647c12732bd131d836286b505277

SHA1 tệp sum:32b6ac228f2d9cc7930aaa5531f876c1746a6726

Kdu_v32m.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

kdu_v32m.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

kdu_v32m.dll thiếu

lỗi kdu_v32m.dll khi tải

lỗi kdu_v32m.dll

không tìm thấy kdu_v32m.dll

điểm nhập thủ tục kdu_v32m.dll

không thể định vị kdu_v32m.dll

vi phạm quyền truy cập kdu_v32m.dll

Không thể tìm thấy kdu_v32m.dll

Không thể đăng ký kdu_v32m.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về kdu_v32m.dll on WikiDll.com

Requested missing .dll file and after 3 hours received an email saying that my file can be downloaded now. That was super-fast ! Thx!

Andrea Schiffer, Germany
Đọc thêm lời chứng thực