Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Kyores.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của kyores.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Kyores.dll?

kyores.dll - tệp dll được gọi là "Kyocera FS-Series Printer Driver" là một phần của chương trình Microsoft® Windows® Operating System được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu kyores.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.1.3505.0 (idx02.010627-0843)

Kích thước tệp:148.50 KB

Tổng tệp MD5:ADD2986C3AC4A2ED45056AFADF82B4A6

SHA1 tệp sum:7DCB3861F60B1FFF5F9BD73F4754A58C29152AC3

Kyores.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

kyores.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

kyores.dll thiếu

lỗi kyores.dll khi tải

lỗi kyores.dll

không tìm thấy kyores.dll

điểm nhập thủ tục kyores.dll

không thể định vị kyores.dll

vi phạm quyền truy cập kyores.dll

Không thể tìm thấy kyores.dll

Không thể đăng ký kyores.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về kyores.dll on WikiDll.com