Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Lftif70n.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của lftif70n.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Lftif70n.dll?

lftif70n.dll - tệp dll được gọi là "LEADTOOLS® DLL for Win32" là một phần của chương trình LEADTOOLS® DLL for Win32 được phát triển bởi LEAD Technologies, Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu lftif70n.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:7.00.0.004

Kích thước tệp:91.00 KB

Tổng tệp MD5:937FBEA7B14CA82D787D8E228723D914

SHA1 tệp sum:95857DF2EAB15335D98A42ADE6B529AAA90BCD28

Lftif70n.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

lftif70n.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

lftif70n.dll thiếu

lỗi lftif70n.dll khi tải

lỗi lftif70n.dll

không tìm thấy lftif70n.dll

điểm nhập thủ tục lftif70n.dll

không thể định vị lftif70n.dll

vi phạm quyền truy cập lftif70n.dll

Không thể tìm thấy lftif70n.dll

Không thể đăng ký lftif70n.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về lftif70n.dll on WikiDll.com