Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Lib_game.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của lib_game.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Lib_game.dll?

lib_game.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình được phát triển bởi Other.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu lib_game.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:0.0.0.0

Kích thước tệp:14.39 MB

Tổng tệp MD5:c0463e3a842facd559400a0d75ddd2fd

SHA1 tệp sum:2c5ab7324460152ca05ed1370eae45dafb5b7ed9

Lib_game.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

lib_game.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

lib_game.dll thiếu

lỗi lib_game.dll khi tải

lỗi lib_game.dll

không tìm thấy lib_game.dll

điểm nhập thủ tục lib_game.dll

không thể định vị lib_game.dll

vi phạm quyền truy cập lib_game.dll

Không thể tìm thấy lib_game.dll

Không thể đăng ký lib_game.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về lib_game.dll on WikiDll.com