Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Libaccess_partfile_plugin.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của libaccess_partfile_plugin.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Libaccess_partfile_plugin.dll?

libaccess_partfile_plugin.dll - tệp dll được gọi là "eMule part file access for VideoLAN 0.6.2" là một phần của chương trình VideoLAN 0.6.2 ( http://www.videolan.org ) được phát triển bởi bluecow ( http://emule-project.net ).

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu libaccess_partfile_plugin.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:0.1.1

Kích thước tệp:16.00 KB

Tổng tệp MD5:0DF9E1026DA2FA01D7F7D876F2DD3A94

SHA1 tệp sum:7AE3F04345A0F0B621025CF8D4509F08F49EC6B8

Libaccess_partfile_plugin.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

libaccess_partfile_plugin.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

libaccess_partfile_plugin.dll thiếu

lỗi libaccess_partfile_plugin.dll khi tải

lỗi libaccess_partfile_plugin.dll

không tìm thấy libaccess_partfile_plugin.dll

điểm nhập thủ tục libaccess_partfile_plugin.dll

không thể định vị libaccess_partfile_plugin.dll

vi phạm quyền truy cập libaccess_partfile_plugin.dll

Không thể tìm thấy libaccess_partfile_plugin.dll

Không thể đăng ký libaccess_partfile_plugin.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về libaccess_partfile_plugin.dll on WikiDll.com