Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Libgtk-win32-2.0-0.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của libgtk-win32-2.0-0.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Libgtk-win32-2.0-0.dll?

libgtk-win32-2.0-0.dll - tệp dll được gọi là "GIMP Toolkit" là một phần của chương trình GTK+ được phát triển bởi The GTK developer community.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu libgtk-win32-2.0-0.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:2.4.3.0

Kích thước tệp:3.80 MB

Tổng tệp MD5:6B07038A76175FE01C856BBDC9AE9886

SHA1 tệp sum:D34497E8F550B25DE03B4FD0C5CB87D0DDBCCDC2

Libgtk-win32-2.0-0.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

libgtk-win32-2.0-0.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

libgtk-win32-2.0-0.dll thiếu

lỗi libgtk-win32-2.0-0.dll khi tải

lỗi libgtk-win32-2.0-0.dll

không tìm thấy libgtk-win32-2.0-0.dll

điểm nhập thủ tục libgtk-win32-2.0-0.dll

không thể định vị libgtk-win32-2.0-0.dll

vi phạm quyền truy cập libgtk-win32-2.0-0.dll

Không thể tìm thấy libgtk-win32-2.0-0.dll

Không thể đăng ký libgtk-win32-2.0-0.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về libgtk-win32-2.0-0.dll on WikiDll.com