Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Libpq.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của libpq.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Libpq.dll?

libpq.dll - tệp dll được gọi là "PostgreSQL Access Library" là một phần của chương trình PostgreSQL được phát triển bởi .

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu libpq.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:7.0.2.0

Kích thước tệp:39.50 KB

Tổng tệp MD5:609D5F28311577491CE64925E0EDC139

SHA1 tệp sum:79F03442C34C01F6559607F39691F8530991A59B

Libpq.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

libpq.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

libpq.dll thiếu

lỗi libpq.dll khi tải

lỗi libpq.dll

không tìm thấy libpq.dll

điểm nhập thủ tục libpq.dll

không thể định vị libpq.dll

vi phạm quyền truy cập libpq.dll

Không thể tìm thấy libpq.dll

Không thể đăng ký libpq.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

LIBPQ.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
329.3.2.142931.33 MB
MD5
MD55c362d26f9fc1aad78af5d74084f6a86
SHA1
SHA17570f4865c3b7ca4461a2db5fffdd5a58a97f51f

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về libpq.dll on WikiDll.com

Whenever I tried to launch Skype I was getting kernel32.dll is missing error. Following your instructions I fixed it within a few minutes. Thanks

Irvin
Đọc thêm lời chứng thực