Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Lifestudioheadapi.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của lifestudioheadapi.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Lifestudioheadapi.dll?

lifestudioheadapi.dll - tệp dll được gọi là "Life Studio:Head API" là một phần của chương trình LifeMode Interactive Life Studio:Head API được phát triển bởi LifeMode Interactive, Corp..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu lifestudioheadapi.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:2.5.0.0

Kích thước tệp:272.00 KB

Tổng tệp MD5:E5A62A913BABCE590166D180479A8A1F

SHA1 tệp sum:78F21A4C24EB899EA1D103BE546CF7C91257F099

Lifestudioheadapi.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

lifestudioheadapi.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

lifestudioheadapi.dll thiếu

lỗi lifestudioheadapi.dll khi tải

lỗi lifestudioheadapi.dll

không tìm thấy lifestudioheadapi.dll

điểm nhập thủ tục lifestudioheadapi.dll

không thể định vị lifestudioheadapi.dll

vi phạm quyền truy cập lifestudioheadapi.dll

Không thể tìm thấy lifestudioheadapi.dll

Không thể đăng ký lifestudioheadapi.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

LIFESTUDIOHEADAPI.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
322.5.0.00.27 MB
MD5
MD5e5a62a913babce590166d180479a8a1f
SHA1
SHA178f21a4c24eb899ea1d103be546cf7c91257f099

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về lifestudioheadapi.dll on WikiDll.com