Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Lxa5wia.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của lxa5wia.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Lxa5wia.dll?

lxa5wia.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Lexmark WIA Microdriver DLL được phát triển bởi Lexmark International, Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu lxa5wia.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.3.0.0

Kích thước tệp:0.12 MB

Tổng tệp MD5:6455115f6acab8880f4e89a21a61da9d

SHA1 tệp sum:0d9aef0c8466fb809ceab88c862e36b15d5a638d

Lxa5wia.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

lxa5wia.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

lxa5wia.dll thiếu

lỗi lxa5wia.dll khi tải

lỗi lxa5wia.dll

không tìm thấy lxa5wia.dll

điểm nhập thủ tục lxa5wia.dll

không thể định vị lxa5wia.dll

vi phạm quyền truy cập lxa5wia.dll

Không thể tìm thấy lxa5wia.dll

Không thể đăng ký lxa5wia.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về lxa5wia.dll on WikiDll.com