Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Mfco42d.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của mfco42d.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Mfco42d.dll?

mfco42d.dll - tệp dll được gọi là "MFCOLE Shared Library - Debug Version" là một phần của chương trình Microsoft (R) Visual C++ được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu mfco42d.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:6.00.8168.0

Kích thước tệp:780.05 KB

Tổng tệp MD5:21A2C7A5D4F6D647005F5FDDC378DB89

SHA1 tệp sum:CE02B020E9CA9E7A6DD8515B0ABCF0F5DBF99CB2

Mfco42d.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

mfco42d.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

mfco42d.dll thiếu

lỗi mfco42d.dll khi tải

lỗi mfco42d.dll

không tìm thấy mfco42d.dll

điểm nhập thủ tục mfco42d.dll

không thể định vị mfco42d.dll

vi phạm quyền truy cập mfco42d.dll

Không thể tìm thấy mfco42d.dll

Không thể đăng ký mfco42d.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về mfco42d.dll on WikiDll.com