Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Microsoft.visualstudio.vcproject.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của microsoft.visualstudio.vcproject.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Microsoft.visualstudio.vcproject.dll?

microsoft.visualstudio.vcproject.dll - tệp dll được gọi là " " là một phần của chương trình Assembly imported from type library VCProjectLibrary được phát triển bởi .

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu microsoft.visualstudio.vcproject.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:7.0.3300.0

Kích thước tệp:8.00 KB

Tổng tệp MD5:C64A903106E4D06B9C73A9D0F2323A42

SHA1 tệp sum:D8B58776F81BD78A92C1C47150072BE3359072BE

Microsoft.visualstudio.vcproject.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

microsoft.visualstudio.vcproject.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

microsoft.visualstudio.vcproject.dll thiếu

lỗi microsoft.visualstudio.vcproject.dll khi tải

lỗi microsoft.visualstudio.vcproject.dll

không tìm thấy microsoft.visualstudio.vcproject.dll

điểm nhập thủ tục microsoft.visualstudio.vcproject.dll

không thể định vị microsoft.visualstudio.vcproject.dll

vi phạm quyền truy cập microsoft.visualstudio.vcproject.dll

Không thể tìm thấy microsoft.visualstudio.vcproject.dll

Không thể đăng ký microsoft.visualstudio.vcproject.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về microsoft.visualstudio.vcproject.dll on WikiDll.com