Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Mnmdd.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của mnmdd.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Mnmdd.dll?

mnmdd.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Application Sharing Display Driver được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu mnmdd.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.1.2600.5512

Kích thước tệp:33.8 kb

Tổng tệp MD5:bd37104827fa779f1b24715cbab920dd

SHA1 tệp sum:20d3999e874d3bf8b1227b7fc3a55a2479912d20

Mnmdd.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

mnmdd.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

mnmdd.dll thiếu

lỗi mnmdd.dll khi tải

lỗi mnmdd.dll

không tìm thấy mnmdd.dll

điểm nhập thủ tục mnmdd.dll

không thể định vị mnmdd.dll

vi phạm quyền truy cập mnmdd.dll

Không thể tìm thấy mnmdd.dll

Không thể đăng ký mnmdd.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

MNMDD.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
325.1.2600.218033.8 kb
MD5
MD5fa925c8479bd78e2aa877c714321dbfe
SHA1
SHA16c9a172a0bb0f98b64a6a4d910b157cea7f07593

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về mnmdd.dll on WikiDll.com

Witcher 3: The Wild Hunt was giving me  .DLL is missing error. After downloading it from your website the problem was solved! Thank you.

Anonymous
Đọc thêm lời chứng thực