Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Msdapml.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của msdapml.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Msdapml.dll?

msdapml.dll - tệp dll được gọi là "Microsoft Data Access Component Internet Publishing Provider Multi-lang DLL" là một phần của chương trình MSDAIPP được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu msdapml.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.145.3914.21

Kích thước tệp:192.00 KB

Tổng tệp MD5:97C38BF99D663C109301EE7BB4BFA4FA

SHA1 tệp sum:5B88614F28D1F5DB4E906D2B5D3D6D1C5A9750EB

Msdapml.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

msdapml.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

msdapml.dll thiếu

lỗi msdapml.dll khi tải

lỗi msdapml.dll

không tìm thấy msdapml.dll

điểm nhập thủ tục msdapml.dll

không thể định vị msdapml.dll

vi phạm quyền truy cập msdapml.dll

Không thể tìm thấy msdapml.dll

Không thể đăng ký msdapml.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về msdapml.dll on WikiDll.com