Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Msdbg.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của msdbg.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Msdbg.dll?

msdbg.dll - tệp dll được gọi là "Active Debugging Proxy/Stub" là một phần của chương trình Microsoft (R) Visual Studio được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu msdbg.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:6.00.8146

Kích thước tệp:67.50 KB

Tổng tệp MD5:EB203EF7F01E31C52AE61AE7FED9D122

SHA1 tệp sum:02EE282C23F4BDE06E8DB56434CD054CB8287E95

Msdbg.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

msdbg.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

msdbg.dll thiếu

lỗi msdbg.dll khi tải

lỗi msdbg.dll

không tìm thấy msdbg.dll

điểm nhập thủ tục msdbg.dll

không thể định vị msdbg.dll

vi phạm quyền truy cập msdbg.dll

Không thể tìm thấy msdbg.dll

Không thể đăng ký msdbg.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về msdbg.dll on WikiDll.com