Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Msvcp120.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của msvcp120.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Msvcp120.dll?

msvcp120.dll - tệp dll được gọi là "Microsoft® C Runtime Library" là một phần của chương trình Microsoft® Visual Studio® 2013 được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu msvcp120.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:12.00.21005.1 built by: REL

Kích thước tệp:444.66 KB

Tổng tệp MD5:FD5CABBE52272BD76007B68186EBAF00

SHA1 tệp sum:EFD1E306C1092C17F6944CC6BF9A1BFAD4D14613

Msvcp120.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

msvcp120.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

msvcp120.dll thiếu

lỗi msvcp120.dll khi tải

lỗi msvcp120.dll

không tìm thấy msvcp120.dll

điểm nhập thủ tục msvcp120.dll

không thể định vị msvcp120.dll

vi phạm quyền truy cập msvcp120.dll

Không thể tìm thấy msvcp120.dll

Không thể đăng ký msvcp120.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về msvcp120.dll on WikiDll.com

Had xlive.dll is missing error every time I startup Windows, downloaded and installed file from your website and the problem is gone.

Kirk
Đọc thêm lời chứng thực