Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Mvcl14n.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của mvcl14n.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Mvcl14n.dll?

mvcl14n.dll - tệp dll được gọi là "MediaView API Library" là một phần của chương trình Microsoft Media View được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu mvcl14n.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.4

Kích thước tệp:109.50 KB

Tổng tệp MD5:41DD496359BF4D901A9A7C917B027BF7

SHA1 tệp sum:27299167CC6B1EFECFA6E7AF69DEDBF4B50A6792

Mvcl14n.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

mvcl14n.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

mvcl14n.dll thiếu

lỗi mvcl14n.dll khi tải

lỗi mvcl14n.dll

không tìm thấy mvcl14n.dll

điểm nhập thủ tục mvcl14n.dll

không thể định vị mvcl14n.dll

vi phạm quyền truy cập mvcl14n.dll

Không thể tìm thấy mvcl14n.dll

Không thể đăng ký mvcl14n.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về mvcl14n.dll on WikiDll.com