Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Netswitchteamcim.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của netswitchteamcim.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Netswitchteamcim.dll?

netswitchteamcim.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình VM Switch Teaming WMI Provider được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu netswitchteamcim.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:6.3.9600.16384

Kích thước tệp:0.1 MB

Tổng tệp MD5:4ef366484794201c93bf7fc8a56ca781

SHA1 tệp sum:3b8b0279769506728c3b23f5fcfcf712d5132bf1

Netswitchteamcim.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

netswitchteamcim.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

netswitchteamcim.dll thiếu

lỗi netswitchteamcim.dll khi tải

lỗi netswitchteamcim.dll

không tìm thấy netswitchteamcim.dll

điểm nhập thủ tục netswitchteamcim.dll

không thể định vị netswitchteamcim.dll

vi phạm quyền truy cập netswitchteamcim.dll

Không thể tìm thấy netswitchteamcim.dll

Không thể đăng ký netswitchteamcim.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

NETSWITCHTEAMCIM.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
326.2.9200.163840.1 MB
MD5
MD5e4ef45cefc5e6b72a12c419120e0bec9
SHA1
SHA192a6716a1fd7608f8b1e38936ba430d50eb75919

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về netswitchteamcim.dll on WikiDll.com

Requested missing .dll file and after 3 hours received an email saying that my file can be downloaded now. That was super-fast ! Thx!

Andrea Schiffer, Germany
Đọc thêm lời chứng thực