Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Nmchat.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của nmchat.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Nmchat.dll?

nmchat.dll - tệp dll được gọi là "NetMeeting Chat" là một phần của chương trình Windows® NetMeeting® được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu nmchat.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:4.4.3400

Kích thước tệp:76.00 KB

Tổng tệp MD5:BF062913663E69F3C3B237D717C02B05

SHA1 tệp sum:3FB0FEA017B7E7995F2CB346EB4C667147BFA648

Nmchat.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

nmchat.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

nmchat.dll thiếu

lỗi nmchat.dll khi tải

lỗi nmchat.dll

không tìm thấy nmchat.dll

điểm nhập thủ tục nmchat.dll

không thể định vị nmchat.dll

vi phạm quyền truy cập nmchat.dll

Không thể tìm thấy nmchat.dll

Không thể đăng ký nmchat.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về nmchat.dll on WikiDll.com