Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Novellnp.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của novellnp.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Novellnp.dll?

novellnp.dll - tệp dll được gọi là "Novell Client Provider for Windows 9x" là một phần của chương trình Novell Client Provider for Windows 9x được phát triển bởi Novell, Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu novellnp.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:3.31.0.0

Kích thước tệp:544.00 KB

Tổng tệp MD5:C40FAE0AD0750FE116C93475D9EAD65B

SHA1 tệp sum:E4C91FA85C50FC6C8C47FF38CE659665D5C2E7D1

Novellnp.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

novellnp.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

novellnp.dll thiếu

lỗi novellnp.dll khi tải

lỗi novellnp.dll

không tìm thấy novellnp.dll

điểm nhập thủ tục novellnp.dll

không thể định vị novellnp.dll

vi phạm quyền truy cập novellnp.dll

Không thể tìm thấy novellnp.dll

Không thể đăng ký novellnp.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về novellnp.dll on WikiDll.com