Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Npkpdb.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của npkpdb.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Npkpdb.dll?

npkpdb.dll - tệp dll được gọi là "nProtect KeyCrypt Program Database DLL" là một phần của chương trình nProtect KeyCrypt Program Database DLL được phát triển bởi INCA Internet Co., Ltd..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu npkpdb.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:2003.10.1.1

Kích thước tệp:52.00 KB

Tổng tệp MD5:1FC78AE657B3F3A5CEE688071AC2878D

SHA1 tệp sum:8756B1429E45095B8510B43F4A3644CE9D1092A1

Npkpdb.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

npkpdb.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

npkpdb.dll thiếu

lỗi npkpdb.dll khi tải

lỗi npkpdb.dll

không tìm thấy npkpdb.dll

điểm nhập thủ tục npkpdb.dll

không thể định vị npkpdb.dll

vi phạm quyền truy cập npkpdb.dll

Không thể tìm thấy npkpdb.dll

Không thể đăng ký npkpdb.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

NPKPDB.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
322003.10.1.152 kb
MD5
MD51fc78ae657b3f3a5cee688071ac2878d
SHA1
SHA18756b1429e45095b8510b43f4a3644ce9d1092a1

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về npkpdb.dll on WikiDll.com