Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Ntmsevt.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của ntmsevt.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Ntmsevt.dll?

ntmsevt.dll - tệp dll được gọi là "Removable Storage Manager Event Logger" là một phần của chương trình Microsoft® Windows® Operating System được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu ntmsevt.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)

Kích thước tệp:36.00 KB

Tổng tệp MD5:4B03E5C6ABB23BC03074B406140D1758

SHA1 tệp sum:F1907B85F0BBD71961C91E5A99EBE108586434CE

Ntmsevt.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

ntmsevt.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

ntmsevt.dll thiếu

lỗi ntmsevt.dll khi tải

lỗi ntmsevt.dll

không tìm thấy ntmsevt.dll

điểm nhập thủ tục ntmsevt.dll

không thể định vị ntmsevt.dll

vi phạm quyền truy cập ntmsevt.dll

Không thể tìm thấy ntmsevt.dll

Không thể đăng ký ntmsevt.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

NTMSEVT.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
325.1.2600.040.5 kb
MD5
MD5cb66477f45ec854c7968316d9061ecfb
SHA1
SHA144b29e4eca44b4a282e638efc86982ea8e250e9a

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về ntmsevt.dll on WikiDll.com