Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Nvasio.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của nvasio.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Nvasio.dll?

nvasio.dll - tệp dll được gọi là "NVIDIA® nForce(TM) ASIO Library" là một phần của chương trình NVIDIA nForce(TM) Audio Driver được phát triển bởi NVIDIA Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu nvasio.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.10.2917.0

Kích thước tệp:30.00 KB

Tổng tệp MD5:CD6BCE3A36AA9F159EE3085718D37041

SHA1 tệp sum:29F870AA619D30424C3D33761C3807DC0F976EB4

Nvasio.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

nvasio.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

nvasio.dll thiếu

lỗi nvasio.dll khi tải

lỗi nvasio.dll

không tìm thấy nvasio.dll

điểm nhập thủ tục nvasio.dll

không thể định vị nvasio.dll

vi phạm quyền truy cập nvasio.dll

Không thể tìm thấy nvasio.dll

Không thể đăng ký nvasio.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về nvasio.dll on WikiDll.com

Whenever I tried to launch Skype I was getting kernel32.dll is missing error. Following your instructions I fixed it within a few minutes. Thanks

Irvin
Đọc thêm lời chứng thực