Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Nvinstnt.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của nvinstnt.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Nvinstnt.dll?

nvinstnt.dll - tệp dll được gọi là "NVIDIA Compatible Driver Install Library, Version 30.87 " là một phần của chương trình NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 30.87 được phát triển bởi NVIDIA Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu nvinstnt.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:6.13.10.3087

Kích thước tệp:96.00 KB

Tổng tệp MD5:873077F2785E7968978230A865049519

SHA1 tệp sum:6A48B0F152F0B5108076C15EF519B35802DB80FC

Nvinstnt.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

nvinstnt.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

nvinstnt.dll thiếu

lỗi nvinstnt.dll khi tải

lỗi nvinstnt.dll

không tìm thấy nvinstnt.dll

điểm nhập thủ tục nvinstnt.dll

không thể định vị nvinstnt.dll

vi phạm quyền truy cập nvinstnt.dll

Không thể tìm thấy nvinstnt.dll

Không thể đăng ký nvinstnt.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về nvinstnt.dll on WikiDll.com