Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Nvrsde.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của nvrsde.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Nvrsde.dll?

nvrsde.dll - tệp dll được gọi là "NVIDIA German language resource library" là một phần của chương trình NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 29.42 được phát triển bởi NVIDIA Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu nvrsde.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:6.13.10.2942

Kích thước tệp:128.00 KB

Tổng tệp MD5:729E1F2E6F01122C10DD77EC1D8AB7E1

SHA1 tệp sum:4FD227A58DC50B0152C1DFEFB9B54C893797F37F

Nvrsde.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

nvrsde.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

nvrsde.dll thiếu

lỗi nvrsde.dll khi tải

lỗi nvrsde.dll

không tìm thấy nvrsde.dll

điểm nhập thủ tục nvrsde.dll

không thể định vị nvrsde.dll

vi phạm quyền truy cập nvrsde.dll

Không thể tìm thấy nvrsde.dll

Không thể đăng ký nvrsde.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về nvrsde.dll on WikiDll.com