Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Nvrsesm.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của nvrsesm.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Nvrsesm.dll?

nvrsesm.dll - tệp dll được gọi là "NVIDIA Latin American Spanish language resource library" là một phần của chương trình NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 45.23 được phát triển bởi NVIDIA Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu nvrsesm.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:6.14.10.4523

Kích thước tệp:276.00 KB

Tổng tệp MD5:D7309AF3F22D28A7897DE9354F48C69A

SHA1 tệp sum:86D0245264DB8C00F2FC04B75263B0B87719F8AC

Nvrsesm.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

nvrsesm.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

nvrsesm.dll thiếu

lỗi nvrsesm.dll khi tải

lỗi nvrsesm.dll

không tìm thấy nvrsesm.dll

điểm nhập thủ tục nvrsesm.dll

không thể định vị nvrsesm.dll

vi phạm quyền truy cập nvrsesm.dll

Không thể tìm thấy nvrsesm.dll

Không thể đăng ký nvrsesm.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về nvrsesm.dll on WikiDll.com