Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Nvwrsesm.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của nvwrsesm.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Nvwrsesm.dll?

nvwrsesm.dll - tệp dll được gọi là "NVIDIA nView Desktop and Window Manager" là một phần của chương trình NVIDIA nView Desktop and Window Manager được phát triển bởi NVIDIA Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu nvwrsesm.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:6.14.10.4471

Kích thước tệp:144.00 KB

Tổng tệp MD5:D558078834EDF6D5A00C5339373E7B10

SHA1 tệp sum:3E753BA96D750017E725CC3F1E0376F28BE883F1

Nvwrsesm.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

nvwrsesm.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

nvwrsesm.dll thiếu

lỗi nvwrsesm.dll khi tải

lỗi nvwrsesm.dll

không tìm thấy nvwrsesm.dll

điểm nhập thủ tục nvwrsesm.dll

không thể định vị nvwrsesm.dll

vi phạm quyền truy cập nvwrsesm.dll

Không thể tìm thấy nvwrsesm.dll

Không thể đăng ký nvwrsesm.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về nvwrsesm.dll on WikiDll.com