Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Nwevent.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của nwevent.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Nwevent.dll?

nwevent.dll - tệp dll được gọi là "Mensajes de sucesos para el servicio de sucesos para NetWare" là một phần của chương trình Sistema operativo Microsoft® Windows® được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu nwevent.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)

Kích thước tệp:6.00 KB

Tổng tệp MD5:0DF8A6008C3E76612102B877A943A059

SHA1 tệp sum:58C62C23CAF476FC19925F36991E94466D02C401

Nwevent.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

nwevent.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

nwevent.dll thiếu

lỗi nwevent.dll khi tải

lỗi nwevent.dll

không tìm thấy nwevent.dll

điểm nhập thủ tục nwevent.dll

không thể định vị nwevent.dll

vi phạm quyền truy cập nwevent.dll

Không thể tìm thấy nwevent.dll

Không thể đăng ký nwevent.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

NWEVENT.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
325.1.2600.06 kb
MD5
MD5dea2315f3a815d20305f4ea27ec6123a
SHA1
SHA17f5dfc8835af9b64ef29ed0f2a07b355f64ee100

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về nwevent.dll on WikiDll.com