Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Ols.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của ols.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Ols.dll?

ols.dll - tệp dll được gọi là "Adobe Online Services CS2 Support Library" là một phần của chương trình Adobe Online Services được phát triển bởi Adobe Systems Incorporated.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu ols.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:3.0.29

Kích thước tệp:196.00 KB

Tổng tệp MD5:AD74556281D6673E9895D4FC36977DB9

SHA1 tệp sum:B3F450B40D8EAE9742A6B8073E58FD42CEC87080

Ols.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

ols.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

ols.dll thiếu

lỗi ols.dll khi tải

lỗi ols.dll

không tìm thấy ols.dll

điểm nhập thủ tục ols.dll

không thể định vị ols.dll

vi phạm quyền truy cập ols.dll

Không thể tìm thấy ols.dll

Không thể đăng ký ols.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về ols.dll on WikiDll.com