Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Opengl.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của opengl.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Opengl.dll?

opengl.dll - tệp dll được gọi là "HFX OpenGL Rendering Engine" là một phần của chương trình Hollywood FX được phát triển bởi Pinnacle Systems, Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu opengl.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:4.5.7 (36)

Kích thước tệp:76.00 KB

Tổng tệp MD5:43EFEB6D8D578026922CA3B8928A8226

SHA1 tệp sum:3F289C6E09A72006179A3FB219879C85AA7CF534

Opengl.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

opengl.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

opengl.dll thiếu

lỗi opengl.dll khi tải

lỗi opengl.dll

không tìm thấy opengl.dll

điểm nhập thủ tục opengl.dll

không thể định vị opengl.dll

vi phạm quyền truy cập opengl.dll

Không thể tìm thấy opengl.dll

Không thể đăng ký opengl.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về opengl.dll on WikiDll.com