Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Org50.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của org50.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Org50.dll?

org50.dll - tệp dll được gọi là "Synchronizer OLE Server" là một phần của chương trình Synchronizer được phát triển bởi Time Information Services Ltd..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu org50.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:7.00 (297)

Kích thước tệp:232.00 KB

Tổng tệp MD5:89A209EA6F06024F3C20487AF54F5C21

SHA1 tệp sum:4C50DE2A49AC04592173F61478331880B1A90DC2

Org50.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

org50.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

org50.dll thiếu

lỗi org50.dll khi tải

lỗi org50.dll

không tìm thấy org50.dll

điểm nhập thủ tục org50.dll

không thể định vị org50.dll

vi phạm quyền truy cập org50.dll

Không thể tìm thấy org50.dll

Không thể đăng ký org50.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về org50.dll on WikiDll.com