Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Outlmime.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của outlmime.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Outlmime.dll?

outlmime.dll - tệp dll được gọi là "Microsoft Outlook MAPI/MIME Converter" là một phần của chương trình MicroSoft Outlook được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu outlmime.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:10.0.2620

Kích thước tệp:89.41 KB

Tổng tệp MD5:A781CD3FA080312FAABD764237003EA9

SHA1 tệp sum:4E32975266AE35942D16FDE0109DA78CB95C2D4D

Outlmime.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

outlmime.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

outlmime.dll thiếu

lỗi outlmime.dll khi tải

lỗi outlmime.dll

không tìm thấy outlmime.dll

điểm nhập thủ tục outlmime.dll

không thể định vị outlmime.dll

vi phạm quyền truy cập outlmime.dll

Không thể tìm thấy outlmime.dll

Không thể đăng ký outlmime.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

OUTLMIME.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
3210.0.2620.089.4 kb
MD5
MD5a781cd3fa080312faabd764237003ea9
SHA1
SHA14e32975266ae35942d16fde0109da78cb95c2d4d
3216.0.6965.65260.61 MB
MD5
MD51ea62be28273976e77eceeaae715a31f
SHA1
SHA15e3c6ddffa5d855d2ae64b1e27824ffd89c50494

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về outlmime.dll on WikiDll.com

Requested missing .dll file and after 3 hours received an email saying that my file can be downloaded now. That was super-fast ! Thx!

Andrea Schiffer, Germany
Đọc thêm lời chứng thực