Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống P2pbase.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của p2pbase.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là P2pbase.dll?

p2pbase.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình P2S传输模块 được phát triển bởi Other.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu p2pbase.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.0.9.0

Kích thước tệp:0.5 MB

Tổng tệp MD5:bf04407b28311515ce84ddfb270fd7fc

SHA1 tệp sum:7b1b3be7ac794d9b9db2ee049e23cb9596933f47

P2pbase.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

p2pbase.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

p2pbase.dll thiếu

lỗi p2pbase.dll khi tải

lỗi p2pbase.dll

không tìm thấy p2pbase.dll

điểm nhập thủ tục p2pbase.dll

không thể định vị p2pbase.dll

vi phạm quyền truy cập p2pbase.dll

Không thể tìm thấy p2pbase.dll

Không thể đăng ký p2pbase.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về p2pbase.dll on WikiDll.com