Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Padsegudijoy.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của padsegudijoy.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Padsegudijoy.dll?

padsegudijoy.dll - tệp dll được gọi là "padSeguDIJoy DLL" là một phần của chương trình DirectInput PAD/Keyboard Driver được phát triển bởi .

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu padsegudijoy.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.0.0.1

Kích thước tệp:40.00 KB

Tổng tệp MD5:DB610AF4832FA43CB99D082E78E5004D

SHA1 tệp sum:9594B33DC45309F6BCA0C5EDE3C5093216BEB3CC

Padsegudijoy.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

padsegudijoy.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

padsegudijoy.dll thiếu

lỗi padsegudijoy.dll khi tải

lỗi padsegudijoy.dll

không tìm thấy padsegudijoy.dll

điểm nhập thủ tục padsegudijoy.dll

không thể định vị padsegudijoy.dll

vi phạm quyền truy cập padsegudijoy.dll

Không thể tìm thấy padsegudijoy.dll

Không thể đăng ký padsegudijoy.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về padsegudijoy.dll on WikiDll.com