Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Pcidetect.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của pcidetect.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Pcidetect.dll?

pcidetect.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình pcidetec 动态链接库 được phát triển bởi Other.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu pcidetect.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:1.0.7.16

Kích thước tệp:0.31 MB

Tổng tệp MD5:115a9159cbcea9efbc6fb4adbedd026e

SHA1 tệp sum:dd75e9cd1c95cbdcba746078ce1120bbf8b22ce2

Pcidetect.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

pcidetect.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

pcidetect.dll thiếu

lỗi pcidetect.dll khi tải

lỗi pcidetect.dll

không tìm thấy pcidetect.dll

điểm nhập thủ tục pcidetect.dll

không thể định vị pcidetect.dll

vi phạm quyền truy cập pcidetect.dll

Không thể tìm thấy pcidetect.dll

Không thể đăng ký pcidetect.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về pcidetect.dll on WikiDll.com