Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Peobj.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của peobj.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Peobj.dll?

peobj.dll - tệp dll được gọi là "PEObject DLL" là một phần của chương trình PEObject Dynamic Link Library được phát triển bởi .

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu peobj.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:4.0.0.0

Kích thước tệp:44.00 KB

Tổng tệp MD5:2C87A72B6A6B293E0D2E9481D4625486

SHA1 tệp sum:5A006D1804947309F764506F1FFAF4568079DF6D

Peobj.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

peobj.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

peobj.dll thiếu

lỗi peobj.dll khi tải

lỗi peobj.dll

không tìm thấy peobj.dll

điểm nhập thủ tục peobj.dll

không thể định vị peobj.dll

vi phạm quyền truy cập peobj.dll

Không thể tìm thấy peobj.dll

Không thể đăng ký peobj.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về peobj.dll on WikiDll.com