Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Php_pspell.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của php_pspell.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Php_pspell.dll?

php_pspell.dll - tệp dll được gọi là "Pspell" là một phần của chương trình PHP php_pspell.dll được phát triển bởi The PHP Group.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu php_pspell.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.1.2.2

Kích thước tệp:36.06 KB

Tổng tệp MD5:E3789256AD736F690C1AC508ABF0529C

SHA1 tệp sum:AD471B519EB3B591BCC8D5EE15950DF1C270C4A9

Php_pspell.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

php_pspell.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

php_pspell.dll thiếu

lỗi php_pspell.dll khi tải

lỗi php_pspell.dll

không tìm thấy php_pspell.dll

điểm nhập thủ tục php_pspell.dll

không thể định vị php_pspell.dll

vi phạm quyền truy cập php_pspell.dll

Không thể tìm thấy php_pspell.dll

Không thể đăng ký php_pspell.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về php_pspell.dll on WikiDll.com