Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Piaproxy.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của piaproxy.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Piaproxy.dll?

piaproxy.dll - tệp dll được gọi là "E-mu Plug-in Architecture Device Driver Proxy" là một phần của chương trình E-mu PIA được phát triển bởi Creative Technology Ltd.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu piaproxy.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.12.01.0242-1.31.0020

Kích thước tệp:96.00 KB

Tổng tệp MD5:63EF896AD9D5B756070D48120B9A4343

SHA1 tệp sum:879B3D3B99366436B03AFA4AE695CAC92FD74623

Piaproxy.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

piaproxy.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

piaproxy.dll thiếu

lỗi piaproxy.dll khi tải

lỗi piaproxy.dll

không tìm thấy piaproxy.dll

điểm nhập thủ tục piaproxy.dll

không thể định vị piaproxy.dll

vi phạm quyền truy cập piaproxy.dll

Không thể tìm thấy piaproxy.dll

Không thể đăng ký piaproxy.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về piaproxy.dll on WikiDll.com

Whenever I tried to launch Skype I was getting kernel32.dll is missing error. Following your instructions I fixed it within a few minutes. Thanks

Irvin
Đọc thêm lời chứng thực