Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Pnrs3260.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của pnrs3260.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Pnrs3260.dll?

pnrs3260.dll - tệp dll được gọi là "Resources Manager" là một phần của chương trình RealPlayer (32-bit) được phát triển bởi RealNetworks, Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu pnrs3260.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:6.0.9.852

Kích thước tệp:11.00 KB

Tổng tệp MD5:6978E778055563A9505890A9DF8F59DE

SHA1 tệp sum:020915AB436E87E49F7F5E8F5A087962AF20A1B7

Pnrs3260.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

pnrs3260.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

pnrs3260.dll thiếu

lỗi pnrs3260.dll khi tải

lỗi pnrs3260.dll

không tìm thấy pnrs3260.dll

điểm nhập thủ tục pnrs3260.dll

không thể định vị pnrs3260.dll

vi phạm quyền truy cập pnrs3260.dll

Không thể tìm thấy pnrs3260.dll

Không thể đăng ký pnrs3260.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về pnrs3260.dll on WikiDll.com

Had xlive.dll is missing error every time I startup Windows, downloaded and installed file from your website and the problem is gone.

Kirk
Đọc thêm lời chứng thực