Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Preferences.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của preferences.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Preferences.dll?

preferences.dll - tệp dll được gọi là "preferences" là một phần của chương trình MUSICMATCH JUKEBOX được phát triển bởi MUSICMATCH, Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu preferences.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:7.50.3101

Kích thước tệp:11.00 KB

Tổng tệp MD5:D8008B60656421D69CB874602FA42529

SHA1 tệp sum:07B663295AD9290F421EBC36088DC53CC4BE2417

Preferences.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

preferences.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

preferences.dll thiếu

lỗi preferences.dll khi tải

lỗi preferences.dll

không tìm thấy preferences.dll

điểm nhập thủ tục preferences.dll

không thể định vị preferences.dll

vi phạm quyền truy cập preferences.dll

Không thể tìm thấy preferences.dll

Không thể đăng ký preferences.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về preferences.dll on WikiDll.com