Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Python26.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của python26.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Python26.dll?

python26.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình Python Core được phát triển bởi Python Software Foundation.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu python26.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:2.6.3150.1013

Kích thước tệp:2.04 MB

Tổng tệp MD5:3e5732a2fecb90a88957fd9d81df01c6

SHA1 tệp sum:9f4e008f08ccceeaa3a35aa28c962f7cd09c55f5

Python26.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

python26.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

python26.dll thiếu

lỗi python26.dll khi tải

lỗi python26.dll

không tìm thấy python26.dll

điểm nhập thủ tục python26.dll

không thể định vị python26.dll

vi phạm quyền truy cập python26.dll

Không thể tìm thấy python26.dll

Không thể đăng ký python26.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về python26.dll on WikiDll.com