Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Qmsl_msvc6r.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của qmsl_msvc6r.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Qmsl_msvc6r.dll?

qmsl_msvc6r.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình QMSL được phát triển bởi QUALCOMM Incorporated.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu qmsl_msvc6r.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:6.0.3.0

Kích thước tệp:3.79 MB

Tổng tệp MD5:14b8d1cae95f3b66c7ffa785f4c59b6c

SHA1 tệp sum:94935f25e4b6345e15674260d86a2fc03e232aa1

Qmsl_msvc6r.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

qmsl_msvc6r.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

qmsl_msvc6r.dll thiếu

lỗi qmsl_msvc6r.dll khi tải

lỗi qmsl_msvc6r.dll

không tìm thấy qmsl_msvc6r.dll

điểm nhập thủ tục qmsl_msvc6r.dll

không thể định vị qmsl_msvc6r.dll

vi phạm quyền truy cập qmsl_msvc6r.dll

Không thể tìm thấy qmsl_msvc6r.dll

Không thể đăng ký qmsl_msvc6r.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về qmsl_msvc6r.dll on WikiDll.com