Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Qt_supp_ex.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của qt_supp_ex.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Qt_supp_ex.dll?

qt_supp_ex.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình QT supply extended library được phát triển bởi Acronis International GmbH.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu qt_supp_ex.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:23.2.1.13660

Kích thước tệp:1.42 MB

Tổng tệp MD5:06d6de80f25ebee46b17415bc26d0e2b

SHA1 tệp sum:0fb4b8c621869552cada5f15990c6d150f479d98

Qt_supp_ex.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

qt_supp_ex.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

qt_supp_ex.dll thiếu

lỗi qt_supp_ex.dll khi tải

lỗi qt_supp_ex.dll

không tìm thấy qt_supp_ex.dll

điểm nhập thủ tục qt_supp_ex.dll

không thể định vị qt_supp_ex.dll

vi phạm quyền truy cập qt_supp_ex.dll

Không thể tìm thấy qt_supp_ex.dll

Không thể đăng ký qt_supp_ex.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về qt_supp_ex.dll on WikiDll.com