Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Qt5designer.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của qt5designer.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Qt5designer.dll?

qt5designer.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình C++ application development framework. được phát triển bởi Digia Plc and/or its subsidiary(ies).

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu qt5designer.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.1.1.0

Kích thước tệp:3.91 MB

Tổng tệp MD5:c0a2efe14c0b48d68b6460abbd8aa785

SHA1 tệp sum:371cb1234dd742274e822c12e03a073354503e1e

Qt5designer.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

qt5designer.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

qt5designer.dll thiếu

lỗi qt5designer.dll khi tải

lỗi qt5designer.dll

không tìm thấy qt5designer.dll

điểm nhập thủ tục qt5designer.dll

không thể định vị qt5designer.dll

vi phạm quyền truy cập qt5designer.dll

Không thể tìm thấy qt5designer.dll

Không thể đăng ký qt5designer.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về qt5designer.dll on WikiDll.com