Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Qt5opengl.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của qt5opengl.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Qt5opengl.dll?

qt5opengl.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình C++ application development framework. được phát triển bởi The Qt Company Ltd.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu qt5opengl.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.6.3.0

Kích thước tệp:0.27 MB

Tổng tệp MD5:23e412f7fca0c12e18a4022dcc00be7d

SHA1 tệp sum:f5d7999c926091c48c76dc40dc3d85bfd58cbd19

Qt5opengl.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

qt5opengl.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

qt5opengl.dll thiếu

lỗi qt5opengl.dll khi tải

lỗi qt5opengl.dll

không tìm thấy qt5opengl.dll

điểm nhập thủ tục qt5opengl.dll

không thể định vị qt5opengl.dll

vi phạm quyền truy cập qt5opengl.dll

Không thể tìm thấy qt5opengl.dll

Không thể đăng ký qt5opengl.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

QT5OPENGL.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
325.5.0.00.26 MB
MD5
MD518be08c0d20532eece890ae7e73678af
SHA1
SHA1e061ec1ef5f502c16ae1ab346df7a3eb0992beb8
325.1.1.00.24 MB
MD5
MD5d80da1b524bed416d6f409a4e253b94b
SHA1
SHA1f06d4b9e240d6f5f855a09d0d62801efae1bc3de

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về qt5opengl.dll on WikiDll.com