Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Qtmlclient.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của qtmlclient.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Qtmlclient.dll?

qtmlclient.dll - tệp dll được gọi là "" là một phần của chương trình QuickTime Client DLL được phát triển bởi Apple Inc..

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu qtmlclient.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:7.76.80.95

Kích thước tệp:0.33 MB

Tổng tệp MD5:d11f7fd86bb4f0fc19d274dfe9f95be5

SHA1 tệp sum:46271739161a84cccf2d79890ba4c59fbdb9fa47

Qtmlclient.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

qtmlclient.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

qtmlclient.dll thiếu

lỗi qtmlclient.dll khi tải

lỗi qtmlclient.dll

không tìm thấy qtmlclient.dll

điểm nhập thủ tục qtmlclient.dll

không thể định vị qtmlclient.dll

vi phạm quyền truy cập qtmlclient.dll

Không thể tìm thấy qtmlclient.dll

Không thể đăng ký qtmlclient.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

QTMLCLIENT.DLL VERSIONS

Phiên bản / BitKích thướcMD5/SHA-1
320.0.0.00.22 MB
MD5
MD54f7db51816be33df6d523e71c287e37a
SHA1
SHA12bdd2a72adfad33dd88e6c63cf607b413a93887c

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về qtmlclient.dll on WikiDll.com