Trang web này có sẵn bằng ngôn ngữ khác:

Chọn ký tự đầu tiên của tệp dll mà bạn đang tìm kiếm:

Tải xuống Qwindows.dll và sửa lỗi "không tìm thấy dll"!

Bạn đang chạy: Unknown

Một phiên bản phù hợp của qwindows.dll được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi

Unknown không phải là hệ điều hành của bạn? Vui lòng chọn hệ điều hành của bạn bên dưới: ưu đãi đặc biệt

Hệ điều hành của bạn:

Những gì là Qwindows.dll?

qwindows.dll - tệp dll được gọi là "C++ application development framework" là một phần của chương trình Qt5 được phát triển bởi The Qt Company Ltd.

Một số ứng dụng hoặc trò chơi có thể cần tệp này để hoạt động bình thường. Nếu thiếu qwindows.dll, bất cứ khi nào bạn khởi động ứng dụng / trò chơi, bạn có thể gặp nhiều loại lỗi khác nhau. Để khắc phục những lỗi đó, vui lòng đọc Giải pháp được đề xuất bên dưới.

Phiên bản tệp:5.9.1.0

Kích thước tệp:766.50 KB

Tổng tệp MD5:1DC81CC5E086DCAC484F946F92174126

SHA1 tệp sum:C242AE6AE59396BB74FC07024BC5BCF511BC92F3

Qwindows.dll Ảnh chụp màn hình Lỗi

qwindows.dll thiếu

Các thông báo lỗi có thể xảy ra liên quan đến tệp này:

qwindows.dll thiếu

lỗi qwindows.dll khi tải

lỗi qwindows.dll

không tìm thấy qwindows.dll

điểm nhập thủ tục qwindows.dll

không thể định vị qwindows.dll

vi phạm quyền truy cập qwindows.dll

Không thể tìm thấy qwindows.dll

Không thể đăng ký qwindows.dll

Giải pháp được đề xuất để sửa lỗi Dll

Để sửa lỗi liên quan đến tệp .DLL, bạn cần tải xuống: đặt tên và sao chép tệp đó vào thư mục cài đặt của ứng dụng hoặc trò chơi hoặc sao chép vào thư mục hệ thống Windows và nó sẽ sửa được lỗi. Nếu bạn không biết cách cài đặt tệp này, vui lòng đọc hướng dẫn của chúng tôi về Cách cài đặt tệp DLL.

Trang này có sẵn bằng các ngôn ngữ khác: Español | Deutsch | Nederlands | Português | Italiano | Français | suomi | Indonesian | Tiếng Việt | Norsk | Русский | Svenska | English

Bạn có thể đọc thêm thông tin về qwindows.dll on WikiDll.com